Nazywam się Tomasz Poręba. Jestem posłem Parlamentu Europejskiego. Pochodzę z tradycyjnej, katolickiej, kolejarskiej rodziny. Od zawsze towarzyszyły mi dwie pasje: historia i sport. Zawdzięczam je moim rodzicom, a zwłaszcza tacie, który był moim prawdziwym nauczycielem. Jako były piłkarz pokazał mi czym jest sport i wysiłek fizyczny. Jak należy znosić porażki i cieszyć się z odnoszonych zwycięstw. Ojciec, jako niegdyś aktywny opozycjonista, w tym m.in. na początku lat 80-tych Szef kolejarskiej Solidarności węzła PKP w Stróżach k/Gorlic, wpajał mi wartości patriotyczne, wskazywał na słabość i ułomność komunistycznego ustroju. Młodzieńcze lata upłynęły mi w szkole i na boisku. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechałem na studnia do Krakowa, gdzie na Akademii Pedagogicznej ukończyłem najpierw Historię, potem Politologię, a następnie Studia Specjalne z zakresu Dziennikarstwa. Podczas studiów cały czas towarzyszył mi sport, który nie tylko dostarczał mi pozytywnych emocji, ale był także źródłem finansowego wsparcia w mojej edukacji. Grając bowiem w III ligowych krakowskich i małopolskich klubach m.in. Kablu Kraków, Karpatach Siepraw oraz Górniku Wieliczka miałem możliwość finansowania moich studiów. Niestety, w wyniku odniesionej kontuzji musiałem zaprzestać profesjonalnego uprawiania sportu. Aby zdobyć środki na kontynuowanie studiów pracowałem w latach 1998-2000 jako dziennikarz w dziale sportowym Gazety Krakowskiej. Wyjeżdżałem do Stanów Zjednoczonych, gdzie szlifowałem język i zdobywałem środki na kontynuację studiów w kraju

Po zakończeniu studiów w 2000 roku wyjechałem do Warszawy. Powodem wyjazdu była oferta stażu jaką otrzymałem z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ostatecznie mój staż przekształcił się w półroczną pracę w KPRM, gdzie pracowałem w Departamencie Analiz Programowych. Do moich najważniejszych obowiązków należało przygotowywanie analiz i opracowań związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Było to intrygujące doświadczenie, które na trwałe pobudziło moje zainteresowanie problematyką unijną. Zanim jednak zacząłem się w tym kierunku kształcić, otrzymałem w 2001 roku bezcenną szansę realizowania swojej historycznej pasji i rozpocząłem pracę w nowopowstałym Instytucie Pamięci Narodowej. Pełniłem tam funkcję asystenta Prezesa IPN. Do moich obowiązków należało przygotowywanie krajowych i zagranicznych wizyt Prezesa IPN, a także koordynowanie prac jego Sekretariatu. Pracując w IPN równolegle zacząłem się kształcić i zdobywać wiedzę na temat Unii Europejskiej. W 2002 roku rozpocząłem dwuletnie, podyplomowe Studia Europejskie organizowane wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht. Ich zwieńczeniem był krótki staż w instytucjach europejskich połączony z odbiorem dyplomu na Uniwersytecie w Maastricht.

Doświadczenie pracy w Instytucie Pamięci Narodowej połączone ze zdobytą tam wiedzą na temat funkcjonowania ustroju komunistycznego, wpłynęły w 2003 roku na moją decyzję politycznego zaangażowania się w działalność partii Prawo i Sprawiedliwość. Program PiS zmierzający do naprawy Polski i oczyszczenia jej z pozostałości komunizmu, a także europejska wizja PiS, podkreślająca rangę i miejsce Polski w Europie, były dla mnie naturalną inspiracją do aktywnego działania w strukturach partii. W Prawie i Sprawiedliwości pracowałem w Biurze Organizacyjnym jako kierownik Działu ds. Informacji i Wizerunku. Byłem odpowiedzialny za przygotowywanie publikacji i materiałów promocyjnych PiS, organizowanie konferencji i konwencji Prawa i Sprawiedliwości, a także krajowych wyjazdów Prezesa PiS. Do moich obowiązków należała także przez pewien czas rola sekretarza Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.

W 2004 roku, po przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyjechałem do Brukseli w charakterze doradcy w sekretariacie grupy politycznej Unia na Rzecz Europy Narodów. Była to czwarta co do wielkości grupa polityczna w Parlamencie Europejskim zrzeszająca eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości, a także partii politycznych z Włoch, Irlandii, Łotwy, Litwy i Danii. Po zdaniu stosownych egzaminów, w październiku 2004 roku, rozpocząłem pracę w Parlamencie Europejskim najpierw jako doradca Grupy UEN w Komisji Rozwoju Regionalnego, a od 2006 roku jako Główny Doradca Grupy UEN w Komisji Spraw Zagranicznych. Do moich obowiązków należało przygotowywanie rezolucji Grupy UEN oraz wspólnych rezolucji Parlamentu Europejskiego, będących wypadkową stanowisk wszystkich grup politycznych. Istotną część mojej pracy stanowiło także koordynowanie prac posłów Grupy UEN w Komisji Spraw Zagranicznych, a także przygotowywanie projektów raportów oraz opinii Grupy UEN. Od samego początku mojej pracy w PE byłem także rzecznikiem prasowym PiS w Parlamencie Europejskim. Do moich obowiązków należała budowa wizerunku Delegacji PiS oraz propagowanie działań eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości. Praca w Brukseli pozwalała mi od środka poznać zasady i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej. Dawała możliwość zapoznania się ze strukturą instytucjonalną oraz procesem podejmowania decyzji w UE. Była i jest dla mnie nadal bezcennym doświadczeniem na rzecz pożytkowania i implementowania zdobytej wiedzy w Polsce. Sprawne poruszanie po Parlamencie Europejskim ułatwiała mi zawsze znajomość języków obcych. Na co dzień w pracy posługuję się językiem angielskim i francuskim.

Moja zawodowa kariera i zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie byłaby możliwa gdybym nie miał wsparcia w rodzinie. Od wielu lat związany jestem z Mielcem skąd pochodzi moja żona Agnieszka. Jesteśmy szczęśliwymi rodzicami dwóch córeczek Antoniny i Zosi.


* * *

Tomasz Piotr Poręba (ur. 31 marca 1973 w Grybowie) – polski polityk, urzędnik państwowy i dziennikarz, z wykształcenia historyk i politolog, poseł do Parlamentu Europejskiego VII, VIII i IX kadencji.

Pod koniec lat 90-tych pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie. Był także pracownikiem Biura Krajowego PiS, gdzie pełnił funkcję kierownika działu ds. Informacji i wizerunku. Pracował w Brukseli, jako Główny Doradca Grupy Unia na Rzecz Europy Narodów w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Był także rzecznikiem prasowym PiS w Parlamencie Europejskim.

W 2009 z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu rzeszowskim uzyskał mandat eurodeputowanego VII kadencji, został rzecznikiem delegacji PiS w PE oraz zasiadł w prezydium grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. W 2011 został szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości na czas wyborów parlamentarnych. 26 listopada 2011 został wybrany przez radę polityczną PiS do komitetu politycznego partii. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości uzyskał ponownie mandat europosła, zdobywając 113 704 głosy.W 2009 z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu rzeszowskim uzyskał mandat eurodeputowanego VII kadencji, został rzecznikiem delegacji PiS w PE oraz zasiadł w prezydium grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. W 2011 został szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości na czas wyborów parlamentarnych. 26 listopada 2011 został wybrany przez radę polityczną PiS w skład komitetu politycznego partii. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości uzyskał ponownie mandat europosła, zdobywając 113 704 głosy.

W 2014 stanął na czele konserwatywnego europejskiego think tanku New Direction. W 2018 został szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości podczas wyborów samorządowych. Pomimo krytyki związanej m.in. z konfliktem z dziennikarzem szefował również kampanii PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019, w których ponownie wystartował z pierwszego miejsca w województwie podkarpackim.

W wyborach tych skutecznie ubiegał się o reelekcję, otrzymując 276 014 głosów.

Praca
Rodzina
Dzieciństwo